جمعه 28 آذر 1393

 
بروز یک خطاي بحراني.
A transport-level error has occurred when receiving results from the server. (provider: TCP Provider, error: 0 - An existing connection was forcibly closed by the remote host.)

 
   (مشاوره حقوقی) پاسخگویی به سوالات حقوقی توسط قضات محترم کشور   

 

در راستای اجرای طرح ارتقا مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه این مرکز از قضات محترم دعوت به عمل آورد تا با مرکز همکاری نمایند